ganyan bahis At Yarışı Hazır Kuponlar

At Yarışı Hazır Kuponlar

Oyununuzu misli olarak oynamak isterseniz kuponunuzdaki MİSLİ sütununu da işaretlemeniz gerekmektedir. Sıralı ikili bahis en az 4 atın olacağı bir koşuda birinci ve ikinci gelecek olan atların sırasıyla bilinmesi bahisidir. Sıralı ikili virgüllü kısmında sırasıyla doğru seçilen atların seçim sırasına göre ilk iki dereceyi paylaşması yeterlidir. Örneğin three, 5, 1, 7 numaralı atların üzerine bahis oynanmış olsun. A) At başı durumunda; üçüncülüğün at başı olması halinde ortaya çıkan kazançlı kombinasyon için toplam dağıtılacak tutarın bu mevkiye tekabül edecek kısmı, oluşan kombinasyon sayısında eşit kısma bölünerek her bir kazançlı kombine için kazananlar hissesi bulunur.

ganyan bahis

K) Müşterek Bahisler İdare Kurulu, bahislerin düzenlenmesinden ve yönetiminden Yarış Otoritesine karşı sorumludur. Müşterek Bahisler İdare Kurulu, istem üzerine yarış günü müşterek bahis bilançosunu 24 saat içinde Yarış Otoritesine vermek zorundadır. Bu Tüzük, 6132 sayılı At Yarışları Hakkında bettilt Bonus Kanun hükümlerine göre yapılan at yarışlarında tertip edilecek müşterek bahislere ilişkin usul ve esasları düzenler. Günün koşullarına ve müşterek bahis çeşitlerine göre yarış müessesesi tarafından tespit edilen ve oynayanın müşterek bahse girebilmesi için ödemeye mecbur olduğu bedeldir.

Hdpli Altılı Ganyan!

Ganyanda kazananlar hissesini tayin etmek için, o koşuya ait ganyan dağıtılacak tutarı hesaplanır. Kazananlar hissesi, dağıtılacak tutarın ganyan atın üzerine oynanmış iştirak bedelleri toplamına bölünmesi suretiyle bulunur. 2) En az 7 atın iştirak edeceği ilan edilen bir koşuda, çıkan atlardan dolayı koşuya iştirak eden at sayısı 7’den az olursa, bütün atlar için ödenmiş iştirak bedelleri iade edilir. 2) En az 7 atın iştirak edeceği ilan edilen bir koşuda, çıkan atlardan dolayı koşuya iştirak eden at sayısı 7’den az olursa, bütün atlar için ödenmiş iştirak bedelleri iade edilir.

  • “b) Plase; en az 7 atın iştirak edeceği bir koşuda bir atın birinci veya ikinci geleceğini tahmin ederek o at veya atlar üzerine oynanan bahistir.”
  • Herhangi bir koşu sonuncunun değişmesi için iki temel neden vardır.
  • MADDE eight –Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Hazır bahis kuponu e-Bayi üzerinden ve terminallerden oluşturulabilir. İstenilen tutardaki bahis kombinasyonu terminal tarafından algoritmik olarak oluşturulmaktadır. Bu oyunda da kuponları doldururken geniş sütunların ilkinden başlamanız gerekmektedir. Tabela (Dörtlü) bahisde kombine oynamak istiyorsanız bahis sütununda “TK” bölümünü işaretlemeniz gerekmektedir. Çifte bahis kuponlarını doldururken, ilk iki kolonu kullanacağız. İşlemin daha hızlı olması ve herhangi bir yanlışlığa meydan verilmeden tamamlanabilmesi için kupon doldurulması marifetiyle bahisi oynamak daha uygundur.

Adana Ve Kocaeli̇ Programında Yarış Hayatı Riskli Atlar 22 Şubat

G) Sırasız bilenlere ayrılan %30 payı sıfıra kadar indirmeye veya istediği oranda yükseltmeye Yarış Müessesesinin teklifi üzerine Yarış Otoritesi yetkilidir. Bu değişiklik Yarış Müessesesinin yayın organlarında ilan edilmesini müteakip uygulanır. L) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik her türlü duyuru Yarış Müessesesinin yayın organları aracılığıyla ilan edilir. I) Kazananlar hissesinin dağıtımında, beş kuruştan aşağı olan kesirler dikkate alınmaz. Nesine.com’a üye girişi yapmak ve sunulan hizmetlerden sorunsuz şekilde yararlanabilmek için çerez dosyalarına izin vermeniz gerekmektedir.

condividi:

Altri Posts